เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์

Lascar Temperature and humidity data logger with display (EL-SIE-2)

฿3,330.00

  • มีช่วงการวัดที่ครอบคลุมการใช้งาน  อุณหภูมิ -18 ถึง 55 C , ความชื้น 0-100%RH และยังสามารถวัดจุดกลั่นตัวของน้ำ (Dew point) ได้อีกด้วย
  • สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.01C และแสดงค่าความชื้นได้ละเอียดถึง 0.1%RH
  • มีหน้าจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้, ค่าสูงสุด,ค่าต่ำสุด, สถานะค่าสูงหรือต่ำเกินกำหนด (Alarm) และปริมาณแบตเตอรี่
  • มีไฟ LED และเสียงแจ้งเตือนเมื่อเกิดค่าอุณหภูมิหรือความชื้นสูงหรือต่ำเกินกำหนด (Alarm)
  • สามารถตั้งค่าความถี่ในการบันทึกได้ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมงและบันทึกข้อมูลได้มากถึง 1,000,000 ข้อมูล
  • สามารถ upload ข้อมูลขึ้น Cloud เพื่อดูข้อมูลจากระยะไกลได้
  • ตั้งค่าและแสดงผลการวัดผ่าน web browser ทั่วไป ไม่ต้องลงโปรแกรมเฉพาะ
  • ±0.3°C (±0.54°F) typical accuracy

Download Specification Sheet